De opkomst van de wannabe coach, deel 1

De opkomst van de wannabe coach, deel 1

05 januari 2021
John Bailey
John Bailey
 • Ambits mentor John Bailey heeft het in deze driedelige serie over de coachingsector.

  Dit artikel is gericht op bedrijfsgerelateerde coaching met als doel:

  1. U inzicht te geven in de vaak ingewikkelde en verwarrende coachingwereld
  2. Duidelijke criteria met u te delen, waarmee u snel de competenties van een coach beoordeelt
  3. Uw besluitvorming te verbeteren zodat u de juiste coach kan selecteren

  Dit artikel is redelijk uitgebreid. Om het voor u gemakkelijker te maken, hebben we het gestructureerd in drie delen. Hoewel de verhaallijn het beste loopt als je ze in volgorde leest, staat elk deel op zichzelf. Spring er dus meteen en lees het in de volgorde die je interesse wekt.

  Deel 1: Geschiedenis en Context

  Deel 2: Coaching Training

  Deel 3: Coach Selectie

 • Deel 1: Geschiedenis en Context

 • Coaching, zoals hier besproken in een zakelijke context, is een 'jonge' discipline. Afhankelijk van de bron ligt de oorsprong van coaching in de Humanistische / Human Potential beweging van de jaren '60, Tim Gallwey's werk over "The Inner Game of Tennis" in de jaren '70 en, in het bijzonder, het baanbrekende werk van Thomas Leonard vanaf het einde van de jaren '80. Wilt u meer weten over de geschiedenis van coaching? Lees dan de volgende items:

  Het is ook een sector die zowel verward als verwarrend overkomt.

  ‘Binnen het vakgebied is er veel onenigheid over wat coaching is en welke aanpak de beste is. Buiten het vakgebied is er nog meer verwarring onder cliënten en het publiek over wat coaching nu eigenlijk is.'(Vikki Brock “Grounded Theory of the Roots and Emergence of Coaching[1])

  en

  ‘Omdat de sector zo breed en ongereguleerd is, is er geen precieze manier om het aantal coaches of de volledig omvang van de industrie vast te stellen. Het is moeilijk gebleken om nauwkeurige en consistente gegevens over de wereldwijde of regionale groei ervan te vinden.'[2] • Het is Big Business

 • Hoe verbijsterend de coachingsector ook lijkt, het is hoe dan ook big business. En ook hier zien we een enorme variatie in de schattingen van de afgelopen jaren, variërend van 1 tot 15 miljard dollar:

  1. ‘Er valt niet over te discussiëren dat persoonlijke coaching een bloeiende industrie is - eentje van 1 miljard dollar per jaar om precies te zijn' [3]
  2. …een recent ICF rapport (International Coaching Federation), uitgevoerd door PwC, suggereert dat de wereldwijde marktwaarde van coaching in 2019 2,4 miljard USD overschrijdt en verwacht een jaarlijkse groei van 6% in vergelijking met 2 miljard USD in 2016. De geschatte totale inkomsten uit coaching in 2015 bedroegen 2,4 miljard USD, wat neerkomt op een stijging van 19% ten opzichte van de schatting in 2011.'[4] [5]
  3. ‘De coachingindustrie van 11,6 miljard dollar blijft booming'[6]
  4. ‘De omzet in business coaching steeg naar 15 miljard dollar in 2019 met een jaarlijks percentage van 5,6%. In 2015 bedroeg de geschatte wereldwijde omzet uit coaching 2,356 miljard dollar.'[7] [8]

  En de coachingsector lijkt vooral in West-Europa verder uit de pan te swingen (2016 ICF Global Coaching Study): ‘in totaal is ongeveer 35% van de professionele coaches actief in West-Europa, in vergelijking met 33% in Noord-Amerika[9]. ‘67% van de wereldwijde coaches is vrouw'[10], ‘54% van de klanten wereldwijd zijn vrouw’ en de meeste klanten zijn tussen de 35 en 54 jaar oud.[11]

 • Veel verschillende varianten

 • Coaching bestaat in veel varianten. Op het moment van schrijven, zijn er wereldwijd meer dan 500 aanbieders van coachingcertificaten. Ook 'neemt het aantal professionele coachingorganisaties toe... en in 2017 waren er 36 professionele coachingverenigingen, een toename van ongeveer 4 verenigingen per jaar...'[12]

  Het is ook duidelijk dat mensen creatief aan de slag gaan met coachtitels. Enerzijds is er de goeie ouwe sportcoach. Anderzijds zijn er de alomtegenwoordige life coach, loopbaancoach, prestatiecoach, relatiecoach, spirituele coach, mental coach, growth-hacking coach, business coach, coach's coach en veel andere slimme titelcombinaties om verschillende niches te dekken. Kortom: 'coaching is in bijna elk segment van ons leven aanwezig.'[13]

  ‘Hoe moet een klant zich gemakkelijk oriënteren in een markt die explosief lijkt te groeien met allerlei (coaching) specialisten die gelijkaardige diensten aanbieden? Hoe kan hij zelfs nog maar hun kwaliteitsnormen bepalen?[14]

 • De Coachende Troepen

 • Naast een algemeen groeiend aantal coaches, is het ook al enkele jaren een trend dat veel consultants, managers, interim managers en recruiters dat het label van coach aan hun social media profielen toevoegen of zich zelfs volledig rebranden tot "coach". Ik ben één van hen. En ik zal me nooit eenzaam voelen in mijn branche.

  ‘Een zoektocht naar "coaches" wereldwijd op LinkedIn vanaf april 2020 geeft meer dan 6.280.000 resultaten'[15]. Dat aantal zal in de praktijk veel hoger liggen omdat veel anderen die een coachingtitel claimen niet op LinkedIn aanwezig zijn. De term "over-booming" past hier zeker.'

 • Wildgroei en ongeordend denken

 • Blijkbaar is er bij velen weinig aarzeling om een coach/coachingtitel en vaardigheidsbeschrijving aan te nemen. Dat heeft geleid tot een aanzienlijke vervuiling van de coachingsector, door het ten tonele verschijnen van charlatans, verkeerde benamingen en wannabe coaches.

  Deze wildgroei is mogelijk gemaakt door een gebrek aan regulering in de coachingindustrie, zoals hierboven vermeld, en doordat de drempels om "coach" aan zijn titel toe te voegen extreem laag zijn. Iedereen kan zo'n titel aannemen.

  Naast deze wildgroei aan titels in de zakenwereld, is er nog een recente en misleidende HR trend die de agenda van "Alle leiders zijn coaches" doordrukt, zie punt 11 in de volgende eindnoot voor een sterk tegenargument hieromtrent[16]. Hoewel duidelijk niet iedereen een geschikte coach is, blijft het een goede zaak om de kernprincipes van coaching in een bedrijfscultuur te implementeren.

  Een bijkomende factor is de vaak verwarde en zelfs tegenstrijdige definities van coaching die gebruikt worden, en het arrogante gedrag van bedrijven om dergelijke titels vrij uit te delen, wat leidt tot nog meer misvattingen en verwarring. De vroegere ploegleider wordt ploegcoach, the vroegere lean/6Sigma consultant wordt agile coach, de recruiter wordt loopbaancoach, etc.

  De Business Coach in het bijzonder is vaak weinig meer dan een chique herpositionering van de kunstenaar voorheen bekend als "consultant" of "voormalig leidinggevende".

  ‘Er zijn een heleboel mensen die zichzelf business coach noemen, terwijl ze geen echte professionele accreditaties of band met verenigingen hebben... Kijk uit voor de consultants in vermomming... zonder de echte (coaching) training of (coaching) ervaring om u te begeleiden[17]

  Volstrekt uiteenlopende definities van een business coach zorgen voor een steeds slechtere situatie. Volgende uitspraken onderstrepen dat ongeordende denken:

  1. ‘Een business coach is een professionele mentor die de klant doorheen de ups en downs van het runnen van een bedrijf begeleidt[18]
  2. ‘Een relatie tussen een bedrijfseigenaar en een gecertificeerde of geaccrediteerde coach. De coach zijn rol is om u te helpen een visie voor uw bedrijf te ontwikkelen die aansluit op uw waarden en doelstellingen voor uw leven.'[19]
  3. ‘Het eerste belangrijke dat een business coach doet, is het overbrengen van zijn eigen zakelijke kennis. Als u met een business coach werkt, profiteert u van zijn brede kennis en ervaring'[20], en dan een directe tegenspraak van dezelfde website, zie eindnoot [21]
  4. ‘Verwar executive coaching niet met business coaching!'[22] vs. ‘Business coaching wordt ook wel executive coaching genoemd[17][23]
 • Coaching/Consulting/Mentoring onzintermen

 • Het is duidelijk dat de verwarring tussen coaching, consulting en mentoring blijft groeien. En inderdaad, 'mentoring en coaching worden vaak door elkaar gebruikt in een zakelijke context... omdat ze hetzelfde doel delen, namelijk persoonlijke ontwikkeling...[24]

  Als onderdeel van mijn research voor dit artikel, had ik veel gesprekken met consultants, leidinggevenden en mentors die hun service-aanbod vermarkten met coach/coaching bewoordingen. De drie volgende kenmerken komen consistent naar voor:

  1. Slechts een minderheid kan ter plekke een coherente definitie formuleren van wat een coach is en doet. Het stotteren begint meestal wanneer de eenvoudige vraag "Hoe weet u dat u een coach bent?" gesteld wordt.
  2. Wanneer gevraagd wordt naar de structuur en het proces van hun coaching, blijkt dat velen gewoon consulting, mentoring of iets anders doen... maar geen coaching!
  3. De meesten hebben geen degelijke coachingopleiding genoten en hebben ook vaak geen overtuigende, praktische staat van dienst van succesvolle toepassing van hun coachingvaardigheden in de praktijk.

  Toch 'is de combinatie van coaching en mentoring uiterst voordelig voor de... groei van werknemers. Wanneer bedrijven formele mentoring- en coachingactiviteiten aanmoedigen, laten ze weten dat ze betrokken zijn op lange termijn.'[25] Maar het blijven twee verschillende benaderingen. De volgende grafiek geeft de belangrijkste verschillen goed weer:

  Er is duidelijk 'meer behoefte aan geformaliseerde informatie over wat coaching in feite is, grotendeels vanwege de subjectieve aard ervan'[26], en er moet meer regulering komen die meer geloofwaardigheid voor coaches vereist.

 • Geordend Denken: goede definities van coaching

 • Dus, wat zijn dan goede en algemeen gedeelde definities van coaching in onze context hier?

  1. ‘Coaching is samenwerking in een tot nadenken stemmend en creatief proces dat de klanten inspireert om hun professioneel en persoonlijk potentieel te maximaliseren' (ICF)
  2. ‘Coaching is het ontsluiten van het potentieel van een persoon om zijn eigen prestaties te maximaliseren. Het is hen helpen om te leren in plaats van hen te onderwijzen' (Tim Gallwey)


 • Opmerkingen en referenties

 • [1] www.findyourcoach.com/what-is-life-coaching/the-history-of-life-coaching/

  [2] www.medium.com/journey-to-self/coaching-the-big-boom-and-challenges-of-the-still-expanding-industry-5d503ab11a4b

  [3] www.forbes.com/sites/ashleystahl/2016/04/25/busting-the-top-5-myths-about-the-coaching-industry/?sh=10d350eb4491

  [4] www.medium.com/journey-to-self/coaching-the-big-boom-and-challenges-of-the-still-expanding-industry-5d503ab11a4b

  [5] www.coachfederation.org/app/uploads/2017/12/2016ICFGlobalCoachingStudy_ExecutiveSummary-2.pdf

  [6] www.realbusiness.co.uk/female-coaching-industry-uk/

  [7] www.entrepreneur.com/article/348857

  [8] www.brandminds.live/business-coaching-industry-to-top-15-billion-in-2019/

  [9] www.entrepreneur.com/article/348857

  [10] www.brandminds.live/business-coaching-industry-to-top-15-billion-in-2019/

  [11] www.statista.com/statistics/816338/clients-of-the-coaching-industry-worldwide-by-age-and-region/

  [12] www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2017/10/05/the-success-and-failure-of-the-coaching-industry/?sh=24e5c4556765

  [13] www.entrepreneur.com/article/348857

  [14] www.entrepreneur.com/article/348857

  [15] www.medium.com/journey-to-self/coaching-the-big-boom-and-challenges-of-the-still-expanding-industry-5d503ab11a4b.

  [16] www.hrtrendinstitute.com/2020/11/23/11-hr-trends-to-take-into-account-for-2021/

  [17] www.emyth.com/inside/what-is-business-coaching

  [18] www.indeed.com/career-advice/career-development/business-coach-duties

  [19] www.emyth.com/inside/what-is-business-coaching

  [20] www.thealternativeboard.co.uk/what-does-a-business-coach-do/

  [21] www.thealternativeboard.com/blog/business-coaching

  [22] www.brandminds.live/business-coaching-industry-to-top-15-billion-in-2019/

  [23] www.en.wikipedia.org/wiki/Coaching

  [24] www.ambits.eu/en/insights/mentoring-vs-coaching-the-differences

  [25] www.ambits.eu/en/insights/mentoring-vs-coaching-the-differences

  [26] www.openaccessgovernment.org/the-growth-and-impact-of-the-coaching-industry/88852/

 • Juridische disclaimer

 • Het doel en karakter van het gebruik van dit artikel zijn niet-winstgevend en voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Er is geen inbreuk op het auteursrecht bedoeld.

  Wat fair-use betreft, veel van het originele beeldmateriaal hier is bewerkt. Verwijzing hiervoor naar www.quotefancy.com voor de Dee Hock quote illustraties, evenals volgende bronnen: https://www.goodreads.com/book/show/48681048-chemistry-it-s-like-magic-but-real, https://irmedicalcenter.com/head-heart-gut/.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.