De illusie van goed bestuur in familiebedrijven: den boas es den boas...

De illusie van goed bestuur in familiebedrijven: den boas es den boas...

26 april 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Wie neemt er echt de beslissingen in familiebedrijven?

  • Wees je bewust van de informele beslissingskanalen.
  • Onderschat nooit de effectieve beslissingsmacht van de oprichters / eerste generatie, ook al zijn zij niet meer actief betrokken bij de bedrijfsvoering.
  • Naast pater familias is er vaak ook mater familias wiens rol je niet mag onderschatten.
  • Informele beslissingskanalen zijn vaak demotiverend voor de medewerkers (de illusie van de betrokkenheid).
  • Het is niet evident om de juiste profielen aan te trekken die aarden in dit soort omgeving.
 • Wim wijst ons ook op de uitdagingen bij een generatiewissel

  • Een generatiewissel is een wissel van visie en vaak ook van cultuur. Dit vraagt tijd en moed.
  • Bij een generatiewissel is het cruciaal dat de beslissingsmacht mee wordt overgedragen naar de nieuwe generatie
  • Bij een generatiewissel is het belangrijk dat de nieuwe generatie goed ondersteund wordt (hoe weerstand bieden? hoe je standpunt verdedigen?).
  • Business Mentoring kan hierbij de geschikte vorm van ondersteuning zijn.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.