Organization
 • De organisatie leiden

Om een leidinggevende met impact op de organisatie te zijn, moet je over solide zakelijke vaardigheden beschikken.

Het is niet genoeg om alleen met jouw team of afdeling te werken. Je moet bedrijfsbreed kunnen werken.

Leidinggevenden op dit niveau kunnen vorm geven aan de toekomst van de organisatie.

Ze sturen de prestaties aan en bereiken doelen op de verschillende gebieden van de organisatie.

Leiders moeten ook begrijpen hoe alle onderdelen van het bedrijf werken en cruciale projecten beheren.

Vaardigheden voor het leiden van een organisatie

  • Verandering beheren
  • Treed op als effectieve initiatiefnemer van verandering door wenselijke veranderingen in de organisatie aan te moedigen en te bevorderen
  • Problemen oplossen en beslissingen nemen
  • Identificeer snel de onderliggende problemen en implementeer oplossingen. Neem duidelijke en tijdige beslissingen met de juiste hoeveelheid informatie
  • Politiek beheren en andere beïnvloeden
  • Ga politiek geladen situaties niet uit de weg door de juiste strategie te gebruiken. Verander het gedrag van mensen in de gewenste richting door invloed uit te oefenen op hun attitudes en overtuigingen
  • Risico's nemen en innovatie stimuleren
  • Creëer en voer een gestage stroom van ideeën uit om elk aspect van de organisatie te verbeteren. Accepteer onzekerheden, risico's en mislukkingen. Wees bereid om te experimenteren. Engageer jezelf in het zoeken naar ideeën, technologie en zienswijzen van buitenaf
  • Visie en strategie bevorderen
  • Verwoord de toekomst van de organisatie voorbij de onmiddellijke, persoonlijke doelen en stel dit als prioriteit
  • Werk en prestaties beheren
  • Organiseer, controleer en evalueer het werk van uw medewerkers zo goed mogelijk om de best mogelijke resultaten te bereiken
  • Zakelijke vaardigheden en kennis verbeteren
  • Lees, onderzoek, studeer en laat je begeleiden
  • De organisatie begrijpen en erdoor kunnen navigeren
  • Werk proactief aan positieve relaties binnen en buiten de organisatie om de organisatorische doelen te ondersteunen
  • Externe netwerken opbouwen
  • Maak contact met een diverse groep mensen in de privé- en professionele sfeer. De magie gebeurt wanneer je je verbindt met mensen die niet zijn zoals jij

Versterk leiderschap

Vind een mentor, relevant voor jouw industrie of vakgebied