Others
 • Leiding geven aan anderen

Het managen, motiveren en behouden van het beste talent kan een hele uitdaging zijn.

Leiding geven aan anderen gaat over het definiëren van rollen en ervoor zorgen dat elk teamlid de beste prestaties neerzet, zodat uw team de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt.

Leiding geven aan anderen gaat over het motiveren van mensen met verschillende verwachtingen en bedrijfservaringen.

Leiding geven aan anderen is ook mensen betrekken bij het bereiken van gemeenschappelijke organisatiedoelen.

Vaardigheden voor het leiding geven aan anderen

  • Effectief communiceren
  • Trek de aandacht van jouw publiek. Zorg ervoor dat het de boodschap begrijp die je probeert over te brengen en moedig jouw publiek aan om iets met die informatie te doen. Hiervoor moet je actief luisteren, een gedeeld begrip creëren, boeiende communicatietechnieken gebruiken en gevoelig zijn voor culturele factoren in communicatie
  • Anderen ontwikkelen
  • Beoordeel ontwikkelingsbehoeften van anderen, geef advies, coach en begeleid. Vergemakkelijk de voortdurende ontwikkeling van de mensen die met of voor jou werken
  • Feedback geven en ontvangen
  • Geef en vraag feedback op een constructieve, objectieve, specifieke, tijdige, attente en toekomstgerichte manier om het prestatiebewustzijn te vergroten
  • Waardering van diversiteit en verschillen
  • Creëer een werkomgeving waarin verschillen gerespecteerd en in aanmerking genomen worden, en waarin de unieke bijdragen die mensen met verschillende achtergronden kunnen leveren, erkend worden
  • Relaties opbouwen en onderhouden
  • Identificeer en initieer werkrelaties. Ontwikkel ze op een manier die zowel voor jou als voor de andere partij voordelig is
  • Verantwoordelijkheid delegeren en stimuleren
  • Voel je op jouw gemak bij het overdragen van gezag en verantwoordelijkheid voor bepaald functies, taken of beslissingen aan een andere persoon. Moedig medewerkers aan om hun rollen en verantwoordelijkheden ten opzichte van hun organisatie volledig op te nemen
  • Mensen overtuigen en inspireren
  • Laat moed en triomf zien wanneer je jouw boodschappen deelt met andere mensen. Overtuig de mensen om jou heen ervan dat succes en overwinning haalbaar zijn
  • Mensen versterken en dienen
  • Bied werknemers alles wat ze nodig hebben om te slagen en streef actief naar ontwikkeling. Zorg ervoor dat het gevoel van doelgerichtheid van een werknemer aansluit op de missie van het bedrijf
  • Vertrouwen opbouwen
  • Kom verbintenissen na, handel consequent en eerlijk en geef blijk van zorg en bezorgdheid voor elk individu, elke groep en elk team

Versterk leiderschap

Vind een mentor, relevant voor jouw industrie of vakgebied