Self
 • Leiding geven aan jezelf

Leiderschapssucces wordt vooral bepaald door het ontwikkelen van geavanceerde vaardigheden op gebied van zelfleiderschap. Hierdoor is men beter in staat om zich doorheen belangrijke, complexe en relationele situaties te loodsen.

"Zelfleiderschap is de praktijk van het opzettelijk beïnvloeden van uw denken, voelen en handelen in de richting van uw doel(en)"(Bryant and Kazan 2012, Self Leadership - How to Become a More Effective, and Efficient Leader from the Inside Out).

Peter Drucker (2010) zei dat iemand die zichzelf leidt, gelijkstaat aan het dienen als chef, kapitein of CEO van uw eigen leven.

Zelfleiderschap of persoonlijke meesterschap is het antwoord op hoe we onszelf ontwikkelen om te overleven en te gedijen in een Vluchtige, Onzekere, Complexe and Ambigue wereld.

Vaardigheden voor het leiding geven aan jezelf

  • Ethiek en integriteit manifesteren
  • Wees eerlijk en hou consequent en compromisloos vast aan morele en ethische beginselen en waarden
  • Toon gedrevenheid en doelgerichtheid
  • Leid de organisatie op een beslissende manier die de kerndoelen, waarden en sterke punten van de organisatie ondersteunt
  • Toon empathie
  • Begrijp emotioneel wat andere mensen voelen. Zie dingen vanuit hun standpunt en stel uzelf in hun plaats. Het vermogen om uzelf in de positie van een ander te verplaatsen en te voelen wat zij moeten voelen.
  • Vermogen tot zelfontplooiing verhogen
  • Vermogen om uw gedrag accuraat te beoordelen en leermogelijkheden te zoeken om uzelf te verbeteren
  • Zelfbeheersing tonen
  • Toonbeeld van kalmte en controle over emoties in ongunstige situaties
  • Verhogen van het zelfbewustzijn
  • Uzelf objectief kunnen evalueren en correct begrijpen hoe anderen u zien
  • Omgaan met onzekerheid en het ontwikkelen van aanpassingsvermogen
  • Een flexibele instelling en soepele aanpassing aan veranderende omstandigheden
  • Kritisch denken
  • Actief en vaardig conceptualiseren, toepassen, analyseren, samenvatten en evalueren van informatie verkregen uit of voortgebracht door observatie, ervaring, reflectie, redeneren of communiceren, als leidraad voor overtuiging en actie
  • Het vertonen van situationeel bewustzijn
  • Informatie uit de omgeving oppikken, begrijpen wat er aan de hand is en dat gebruiken om te voorspellen wat er daarna kan gebeuren

Versterk leiderschap

Vind een mentor, relevant voor jouw industrie of vakgebied