Leiderschapswissel in familiebedrijven: het probleem dat niemand wil bespreken

Leiderschapswissel in familiebedrijven: het probleem dat niemand wil bespreken

28 januari 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • De leiderschapsuitdagingen bij een generatiewissel in een familiebedrijf

  • De vertrekkende generatie heeft het moeilijk met loslaten en blijft rondwanen in het bedrijf
  • Er is veel onduidelijkheid over de rol van de vertrekkende generatie. Zijn ze nu nog operationeel betrokken of hebben ze eerder in een adviserende rol?
  • De visies van de vertrekkende en de aankomende generatie zijn niet gealigneerd waardoor het bedrijf stuurloos wordt
  • Voor de medewerkers op de vloer is deze onduidelijkheid qua leiderschap en visie zeer verwarrend. Aan wie moeten we nu rapporteren? Naar wie moeten we luisteren? Waar gaan we naartoe met dit bedrijf?
  • De aankomende generatie die klaar staat om het roer over te nemen ervaart dit als een gebrek aan vertrouwen van de vertrekkende generatie. Hun motivatie en engagement om all the way voor het familiebedrijf te gaan daalt
  • De emoties tussen beide generaties lopen hoog op waardoor niet meer alle energie gaat naar het runnen van het bedrijf

  Bovenstaande uitdagingen zijn niet onbekend voor al wie in een familiebedrijf werkt.

 • Een goede mentor in een familiaal bedrijf moet vooral voldoende psychologisch inzicht hebben om met de emotionele kant om te kunnen gaan.

  Een West-Vlaamse familiebedrijfleidster
 • De fameuze 'elephant in the room'

 • Het is in de eerste plaats belangrijk om deze uitdagingen te erkennen en er vervolgens actief mee aan de slag te gaan. Gebeurt dit niet, dan wordt er een grote 'elephant in the room' gecreëerd die een nefaste impact kan hebben op de performantie en de toekomst van het bedrijf.

  De verhalen van familiebedrijven die ten onder gaan aan conflicten voortvloeiend uit generatiewissels zijn legio.

 • De kunst in een familiale onderneming is om verbinding te maken tussen de generaties.

  Een West-Vlaamse familiebedrijfleidster
 • Een onafhankelijke Business Mentor: de oplossing?

 • Deze leiderschapsuitdagingen erkennen en bespreekbaar maken, kan begeleid worden door een Business Mentor die ervaring heeft met deze context.

  Een aantal van de Ambits Business Mentoren stond zelf aan het roer van familiale ondernemingen of heeft er jaren actief in meegedraaid. Zij zijn vertrouwd met de typische uitdagingen en beschikken over de nodige ervaring om hiermee op een effectieve en efficiënte manier mee aan de slag te gaan.

  Hun neutraliteit en onafhankelijkheid helpen om een duidelijk onderscheid te maken tussen de bedrijfsbelangen en de familiale belangen.

  Een Business Mentor kan zowel de vertrekkende als aankomende generatie hands-on ondersteunen in de concrete uitrol van de generatiewissel.

 • Achter de muren van familiale bedrijven is het vaak geen rozengeur en maneschijn.

  Een West-Vlaamse familiebedrijfleidster

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.