Hybride werk is de kans om te groeien van manager tot leider

Hybride werk is de kans om te groeien van manager tot leider

22 oktober 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • 👨‍🏫 Klanten spreken ons regelmatig aan i.v.m. de recente switch naar zogenaamd hybride werken. Blijkbaar niet zo evident, vandaar dat ze aankloppen voor ondersteuning.

  Je hebt de praktische en functionele uitdagingen. Meestal lukt dit nog net mits een beetje experimenteren in de beginfase.

  💣 Maar om er echt een succes van te maken, is er meer nodig: een fundamenteel andere leiderschapsaanpak en daar wringt het schoentje vaak.

  Volgende zes competenties zijn belangrijk als leider in een hybride werkcontext.

 • 🚀 Empathie & verbinding bouwen

 • Een leider moet zich kunnen inleven in de persoonlijke situatie van iedere medewerker om in te schatten hoe hij/zij omgaat met hybride werken; wat zijn/haar mentale barrières zijn; wat zijn/haar uitdagingen zijn.

 • 🚀 Omgaan met onzekerheid

 • Een nieuwe manier van werken brengt altijd onzekerheden mee. In de eerste maanden is het belangrijk als leider om deze onzekerheden (en de bijhorende stress) te benoemen, in perspectief te plaatsen en op te vangen.

 • 🚀 Kritisch denken & wendbaarheid

 • Hybride werken betekent dat er geëxperimenteerd zal worden. Er zal regelmatig bijgestuurd moeten worden (try-fail-learn-adapt). Dit vraagt leiders die kritisch zijn, dingen in vraag stellen en bovenal wendbaar zijn.

 • 🚀 Omgaan met (negatieve) feedback

 • In de try-fail-learn-adapt modus is het belangrijk als leider om regelmatig de feedback van medewerkers te vragen en hier ook oprecht rekening mee te houden.

 • 🚀 Inspireren & overtuigen

 • Hybride werken is een fundamentele verandering in de routines en gewoontes. Een succesvolle leider heeft de capaciteit om zijn/haar team te inspireren, enthousiasmeren en overtuigen om dit avontuur aan te gaan.

 • 🚀 Vertrouwen geven

 • Hybride werken betekent je medewerkers (leren) vertrouwen. De tijd van micromanagement zou eindelijk voorbij moeten zijn.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.