Goesting geven om te blijven leren: Ambits en het LAB Onderwijs bundelen hun krachten.

Goesting geven om te blijven leren: Ambits en het LAB Onderwijs bundelen hun krachten.

03 december 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Via Katrien Yde, lid van onze adviesraad, kwamen we recent in contact met de bezielers van het LAB onderwijs.

  Iedereen is het er al jaren over eens: onderwijs moet anders. Het LAB onderwijs doet het ook anders!

  De maatschappij wordt steeds complexer, er komt steeds sneller nieuwe kennis bij.

  De wereld schreeuwt om vernieuwers die buiten de bestaande conventies kunnen denken, jongeren die initiatief tonen en die over de nodige mentale weerbaarheid, flexibiliteit en ondernemingszin beschikken.

  Jongeren die al op school geleerd hebben wat samenwerken en netwerkleren inhoudt.

  Dat alles vraagt om vakoverschrijdend leren werken en denken.

  Zo geef je goesting om te blijven leren.

  LAB Gedreven Onderwijs heeft de uitgesproken ambitie om deze ‘goesting om te blijven leren’ te concretiseren in scholen en bedrijven in heel Vlaanderen.

 • Vernieuwing op 4 niveaus

 • LAB, ondernemers in onderwijs

  1. Oprichten van nieuwe eigen scholen: naast de bestaande LAB school in Sint-Amands die de deuren opende in 2017, start LAB Sint-Niklaas op 01/09/2022.
  2. Transitiecoaching in bestaande scholen: onderwijskundig leiderschap, teamontwikkeling, visie-ontwikkeling, helpen nadenken over systemen & structuren.
  3. Professionaliseringstrajecten voor leerkrachten met het oog op herwaardering van het beroep.
  4. Bedrijven begeleiden bij de omslag naar lerende organisatie: expertise in leren (omscholing, bijscholing…) en in de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap (teamontwikkeling, waardegedreven werken, persoonlijke leertrajecten, …).
 • Het LAB Model

 • LAB werkt volgens een eigen systeem gebaseerd op het Scandinavische model van de integratieve pedagogiek.

  Waar theoriescholen zich voornamelijk richten op theoretische kennis en methodescholen eerder focussen op ervaringsgerichte kennis, biedt LAB zijn leerlingen een uitgekiende combinatie van theoretische, ervaringsgerichte en persoonlijke kennis aan, en dat binnen verschillende contexten. Zo zetten ze de LAB-leerlingen aan tot ‘diep’ leren.

  Concreet? Ze werken geïntegreerd en brengen verschillende vakken samen in een aantal stimulerende leeractiviteiten. De vakgrenzen vervagen, en leerlingen ontdekken wat de link is tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen aardrijkskunde en geschiedenis,...

  Zo begrijpen jongeren beter waarom ze bepaalde zaken ‘moeten’ leren. Soms vertrekken we vanuit de praktijk en komen ze zo tot de theorie, soms omgekeerd.

  Aanvullend moedigen ze hen in elke fase van het leerproces aan om hun eigen vorderingen te evalueren, en zo hun persoonlijke kennis te ontwikkelen.

 • LAB & Ambits: a match made in heaven

 • LAB en Ambits delen een aantal waarden:

  • Het stimuleren van meer zelfbewustzijn bij jongeren/mentees
  • Het installeren van een groeimindset bij jongeren/mentees
  • Jongeren/mentees in de kracht van hun authentieke zelf plaatsen
  • Jongeren/mentees op een nederige manier leren omgaan met de uitdagingen die op hen afkomen
 • Een concrete oproep

 • Het LAB Onderwijs zoekt nog gemotiveerde professionals om één of meerdere lessen te komen geven. Professionals die gepassioneerd de leerlingen willen meenemen in hun professionele wereld en daarbij een link leggen naar de leerstof.

  Daarnaast is het LAB Onderwijs ook nog op zoek naar financiële middelen voor de bouw van de nieuwe LAB school in Sint-Niklaas. Dit kan onder de vorm van een achtergestelde lening of een donatie.

 • Ambits doet ook zijn duit in het zakje

 • Ambits heeft besloten om vanaf 1 januari 2022 systematisch donaties te doen aan het LAB Onderwijs. Deze donaties komen o.a. van de leden van de adviesraad die hun vergoeding met plezier wegschenken en van onze mentoren die hun referral fee (wanneer ze een succesvolle salesintroductie doen) kunnen doneren.

 • Zin om kennis te maken met deze onderwijsvernieuwers?

 • We organiseren op 21 december van 12u tot 13u30 een webinar met Esbjorn Fiers en Ronny Lardenoit, twee van de drijvende krachten achter de nieuwe LAB school in Sint-Niklaas.

  We gaan met hen in debat en ontdekken zo de kracht van het LAB Onderwijs, hun aanpak en hun ambitieuze plannen.

  Inschrijven kan via deze link.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.