Goesting geven om te blijven leren: Ambits en het LAB Onderwijs bundelen hun krachten.

Goesting geven om te blijven leren: Ambits en het LAB Onderwijs bundelen hun krachten.

03 december 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Via Katrien Yde, lid van onze adviesraad, kwamen we recent in contact met de bezielers van het LAB onderwijs.

  Iedereen is het er al jaren over eens: onderwijs moet anders. Het LAB onderwijs doet het ook anders!

  De maatschappij wordt steeds complexer, er komt steeds sneller nieuwe kennis bij.

  De wereld schreeuwt om vernieuwers die buiten de bestaande conventies kunnen denken, jongeren die initiatief tonen en die over de nodige mentale weerbaarheid, flexibiliteit en ondernemingszin beschikken.

  Jongeren die al op school geleerd hebben wat samenwerken en netwerkleren inhoudt.

  Dat alles vraagt om vakoverschrijdend leren werken en denken.

  Zo geef je goesting om te blijven leren.

  LAB Gedreven Onderwijs heeft de uitgesproken ambitie om deze ‘goesting om te blijven leren’ te concretiseren in scholen en bedrijven in heel Vlaanderen.

 • Vernieuwing op 4 niveaus

 • LAB, ondernemers in onderwijs

  1. Oprichten van nieuwe eigen scholen: naast de bestaande LAB school in Sint-Amands die de deuren opende in 2017, start LAB Sint-Niklaas op 01/09/2022.
  2. Transitiecoaching in bestaande scholen: onderwijskundig leiderschap, teamontwikkeling, visie-ontwikkeling, helpen nadenken over systemen & structuren.
  3. Professionaliseringstrajecten voor leerkrachten met het oog op herwaardering van het beroep.
  4. Bedrijven begeleiden bij de omslag naar lerende organisatie: expertise in leren (omscholing, bijscholing…) en in de ontwikkeling van persoonlijk meesterschap (teamontwikkeling, waardegedreven werken, persoonlijke leertrajecten, …).
 • Het LAB Model

 • LAB werkt volgens een eigen systeem gebaseerd op het Scandinavische model van de integratieve pedagogiek.

  Waar theoriescholen zich voornamelijk richten op theoretische kennis en methodescholen eerder focussen op ervaringsgerichte kennis, biedt LAB zijn leerlingen een uitgekiende combinatie van theoretische, ervaringsgerichte en persoonlijke kennis aan, en dat binnen verschillende contexten. Zo zetten ze de LAB-leerlingen aan tot ‘diep’ leren.

  Concreet? Ze werken geïntegreerd en brengen verschillende vakken samen in een aantal stimulerende leeractiviteiten. De vakgrenzen vervagen, en leerlingen ontdekken wat de link is tussen wiskunde en natuurwetenschappen, tussen aardrijkskunde en geschiedenis,...

  Zo begrijpen jongeren beter waarom ze bepaalde zaken ‘moeten’ leren. Soms vertrekken we vanuit de praktijk en komen ze zo tot de theorie, soms omgekeerd.

  Aanvullend moedigen ze hen in elke fase van het leerproces aan om hun eigen vorderingen te evalueren, en zo hun persoonlijke kennis te ontwikkelen.

 • LAB & Ambits: a match made in heaven

 • LAB en Ambits delen een aantal waarden:

  • Het stimuleren van meer zelfbewustzijn bij jongeren/mentees
  • Het installeren van een groeimindset bij jongeren/mentees
  • Jongeren/mentees in de kracht van hun authentieke zelf plaatsen
  • Jongeren/mentees op een nederige manier leren omgaan met de uitdagingen die op hen afkomen
 • Een concrete oproep

 • Het LAB Onderwijs zoekt nog gemotiveerde professionals om één of meerdere lessen te komen geven. Professionals die gepassioneerd de leerlingen willen meenemen in hun professionele wereld en daarbij een link leggen naar de leerstof.

  Daarnaast is het LAB Onderwijs ook nog op zoek naar financiële middelen voor de bouw van de nieuwe LAB school in Sint-Niklaas. Dit kan onder de vorm van een achtergestelde lening of een donatie.

 • Ambits doet ook zijn duit in het zakje

 • Ambits heeft besloten om vanaf 1 januari 2022 systematisch donaties te doen aan het LAB Onderwijs. Deze donaties komen o.a. van de leden van de adviesraad die hun vergoeding met plezier wegschenken en van onze mentoren die hun referral fee (wanneer ze een succesvolle salesintroductie doen) kunnen doneren.

 • Zin om kennis te maken met deze onderwijsvernieuwers?

 • We organiseren op 21 december van 12u tot 13u30 een webinar met Esbjorn Fiers en Ronny Lardenoit, twee van de drijvende krachten achter de nieuwe LAB school in Sint-Niklaas.

  We gaan met hen in debat en ontdekken zo de kracht van het LAB Onderwijs, hun aanpak en hun ambitieuze plannen.

  Inschrijven kan via deze link.

   • Manager types

   • Wie ben jij?

  • Ambits biedt business mentoring aan verschillende doelgroepen. Onze mentorgemeenschap is uitgerust om elk van hen te helpen met hun specifieke leiderschapsuitdagingen. Ontdek hieronder wat Ambits voor jou kan betekenen.

  • Jonge professional

    • Jonge professional

     • De start van jouw carrière
     • In de startblokken om jouw sterke punten te ontdekken
     • Vind jouw positie in de organisatie om optimaal te presteren
  • Eerste keer als manager

    • Eerste keer als manager

     • Jouw eerste leidinggevende functie starten
     • Van een operationele naar een managementfunctie overstappen
     • De uitdagingen van people management ontdekken
  • Middelmanager

    • Middelmanager

     • Gepositioneerd tussen eerstelijns- en topmanagement
     • Balanceren tussen managen omhoog en managen omlaag
     • Het potentieel van mensen en teams benutten
  • Top manager

    • Top manager

     • Leiding geven aan de organisatie
     • Eindverantwoordelijk voor de prestaties van de organisatie
     • Vorm geven aan de toekomst van de organisatie
  • Ondernemer of oprichter

    • Ondernemer of oprichter

     • Jouw eigen bedrijf starten of opschalen
     • Groeipijnen ervaren
     • Gefocust om solide leiderschap te ontwikkelen en naar het volgende niveau te gaan
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.