De essentie van een succesvol familiaal bedrijf: luisteren naar elkaar

De essentie van een succesvol familiaal bedrijf: luisteren naar elkaar

23 februari 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Olifanten in de kamer: een oud zeer binnen familiale bedrijven

 • Het feit dat je elkaar als familieleden heel graag ziet, maakt het lastig om alles open en eerlijk te bespreken. Er zit vaak een rem op de gesprekken, vaak met als enige doel om elkaar niet te kwetsen. Hier schuilt uiteraard een groot gevaar.

  Vaak zie je dat de oudere generatie (founders) bewust of onbewust optreedt als bemiddelaar bij spanningen tussen familieleden. Echter als deze generatie wegvalt, verdwijnt ook de zachte bemiddelaar en komen conflicten soms pijnlijk hard bovendrijven.

  • Ego’s, emoties en slecht luisteren: de gevaarlijke cocktail in heel wat familiebedrijven

   Jos Deslee, Ambits Business Mentor
  • Veel onderliggend familiaal drama is een rem op het ondernemerschap

   Muriel Van Gompel, Ambits Business Mentor
 • Luisteren naar elkaar en blijven connecteren met elkaar

 • Een goede samenwerking tussen familieleden valt en staat met het oprecht kunnen luisteren naar elkaar. Elkaars’ ambities, waarden en competenties begrijpen om zo te kunnen inschatten of samenwerken een kans op slagen heeft is essentieel.

  • Waardecreatie voor het familiebedrijf is altijd de ultieme toetssteen
  • Evalueer regelmatig op een kritische manier je eigen bijdrage aan deze waardecreatie
  • Vermijd verborgen agenda’s
  • Vermijd misverstanden en veronderstellingen over wat de andere denkt en verwacht (NIVEA: niet invullen voor een ander)
  • Durf ook de moeilijke gesprekken aan te gaan. Zeg wat je misschien nooit zou durven zeggen tegen elkaar.
  • In de goede tijden worden vaak zaken bewust niet gezegd of aangekaart (’t gaat nu juist zo goed’), maar daar worden de zaadjes geplant van toekomstige crisissen. Blijf praten en connecteren met elkaar, ook al denk je dat het niet nodig is.
  • Scheid duidelijk de familiezaken van de business zaken. Een raad van bestuur is geen familieraad. Beide organen hebben andere doelen en andere agenda’s.
  • Familieleden gaan soms automatisch aan de slag in het familiebedrijf zonder dat er kritisch gekeken wordt naar hun competenties en motivatie

   Eugeen Beckers, Ambits Business Mentor
 • Allemaal makkelijker gezegd dan gedaan

 • Een onafhankelijk Business Mentor die voldoende ervaring en affiniteit heeft met dit soort uitdagingen en vooral de specifieke context van een familiebedrijf kan het ultieme klankbord zijn alsook de neutrale facilitator om de nodige gesprekken op gang te brengen. Het creëren van een veilige omgeving en het binnenbrengen van een extern perspectief zijn daarbij essentieel.

  • Vaak valt men terug op raadgevers die niet neutraal zijn en dat houdt gevaren in

   Muriel Van Gompel, Ambits Business Mentor
   • Manager types

   • Wie ben jij?

  • Ambits biedt business mentoring aan verschillende doelgroepen. Onze mentorgemeenschap is uitgerust om elk van hen te helpen met hun specifieke leiderschapsuitdagingen. Ontdek hieronder wat Ambits voor jou kan betekenen.

  • Jonge professional

    • Jonge professional

     • De start van jouw carrière
     • In de startblokken om jouw sterke punten te ontdekken
     • Vind jouw positie in de organisatie om optimaal te presteren
  • Eerste keer als manager

    • Eerste keer als manager

     • Jouw eerste leidinggevende functie starten
     • Van een operationele naar een managementfunctie overstappen
     • De uitdagingen van people management ontdekken
  • Middelmanager

    • Middelmanager

     • Gepositioneerd tussen eerstelijns- en topmanagement
     • Balanceren tussen managen omhoog en managen omlaag
     • Het potentieel van mensen en teams benutten
  • Top manager

    • Top manager

     • Leiding geven aan de organisatie
     • Eindverantwoordelijk voor de prestaties van de organisatie
     • Vorm geven aan de toekomst van de organisatie
  • Ondernemer of oprichter

    • Ondernemer of oprichter

     • Jouw eigen bedrijf starten of opschalen
     • Groeipijnen ervaren
     • Gefocust om solide leiderschap te ontwikkelen en naar het volgende niveau te gaan
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.