De essentie van een succesvol familiaal bedrijf: luisteren naar elkaar

De essentie van een succesvol familiaal bedrijf: luisteren naar elkaar

23 februari 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Olifanten in de kamer: een oud zeer binnen familiale bedrijven

 • Het feit dat je elkaar als familieleden heel graag ziet, maakt het lastig om alles open en eerlijk te bespreken. Er zit vaak een rem op de gesprekken, vaak met als enige doel om elkaar niet te kwetsen. Hier schuilt uiteraard een groot gevaar.

  Vaak zie je dat de oudere generatie (founders) bewust of onbewust optreedt als bemiddelaar bij spanningen tussen familieleden. Echter als deze generatie wegvalt, verdwijnt ook de zachte bemiddelaar en komen conflicten soms pijnlijk hard bovendrijven.

 • Ego’s, emoties en slecht luisteren: de gevaarlijke cocktail in heel wat familiebedrijven

  Jos Deslee, Ambits Business Mentor
 • Veel onderliggend familiaal drama is een rem op het ondernemerschap

  Muriel Van Gompel, Ambits Business Mentor
 • Luisteren naar elkaar en blijven connecteren met elkaar

 • Een goede samenwerking tussen familieleden valt en staat met het oprecht kunnen luisteren naar elkaar. Elkaars’ ambities, waarden en competenties begrijpen om zo te kunnen inschatten of samenwerken een kans op slagen heeft is essentieel.

  • Waardecreatie voor het familiebedrijf is altijd de ultieme toetssteen
  • Evalueer regelmatig op een kritische manier je eigen bijdrage aan deze waardecreatie
  • Vermijd verborgen agenda’s
  • Vermijd misverstanden en veronderstellingen over wat de andere denkt en verwacht (NIVEA: niet invullen voor een ander)
  • Durf ook de moeilijke gesprekken aan te gaan. Zeg wat je misschien nooit zou durven zeggen tegen elkaar.
  • In de goede tijden worden vaak zaken bewust niet gezegd of aangekaart (’t gaat nu juist zo goed’), maar daar worden de zaadjes geplant van toekomstige crisissen. Blijf praten en connecteren met elkaar, ook al denk je dat het niet nodig is.
  • Scheid duidelijk de familiezaken van de business zaken. Een raad van bestuur is geen familieraad. Beide organen hebben andere doelen en andere agenda’s.
 • Familieleden gaan soms automatisch aan de slag in het familiebedrijf zonder dat er kritisch gekeken wordt naar hun competenties en motivatie

  Eugeen Beckers, Ambits Business Mentor
 • Allemaal makkelijker gezegd dan gedaan

 • Een onafhankelijk Business Mentor die voldoende ervaring en affiniteit heeft met dit soort uitdagingen en vooral de specifieke context van een familiebedrijf kan het ultieme klankbord zijn alsook de neutrale facilitator om de nodige gesprekken op gang te brengen. Het creëren van een veilige omgeving en het binnenbrengen van een extern perspectief zijn daarbij essentieel.

 • Vaak valt men terug op raadgevers die niet neutraal zijn en dat houdt gevaren in

  Muriel Van Gompel, Ambits Business Mentor

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.