Vetrouwen creëren

Vetrouwen creëren

01 januari 2022
Veerle Seymus
Veerle Seymus
 • Vertrouwen is een cruciaal element op elke werkplek. Als werknemers hun collega's, managers en de organisatie vertrouwen, zullen zij meer productief, betrokken bij en toegewijd zijn aan hun werk. Vertrouwen kan ook de communicatie en samenwerking binnen een team verbeteren, omdat collega's geneigd zijn ideeën te delen en samen te werken als ze zich veilig en gesteund voelen.

 • Waarom vertrouwen belangrijk is op de werkplek

  1. Verhoogde productiviteit: als werknemers hun collega's en leiders vertrouwen, zijn ze meer gemotiveerd en productief. Ze zijn ook geneigd extra taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen omdat ze erop vertrouwen dat hun bijdragen worden gewaardeerd en erkend
  2. Betere communicatie: vertrouwen bevordert open en eerlijke communicatie, wat essentieel is voor het effectief functioneren van een team. Als werknemers zich op hun gemak voelen om hun ideeën uit te spreken, kan het team problemen beter oplossen en beslissingen nemen
  3. Sterkere relaties: vertrouwen is de basis van solide en gezonde relaties binnen een team. Als collega's elkaar vertrouwen, is de kans groter dat ze elkaar steunen en samenwerken, wat leidt tot een positieve werkomgeving
  4. Betere teammoraal: vertrouwen verbetert de teammoraal en creëert een positieve werkcultuur. Werknemers die zich vertrouwd voelen, zijn meer tevreden in hun job en betrokken bij de organisatie.
 • Om echt vertrouwen te kweken, heb je vijf vaardigheden nodig

  1. Bekwaamheid: jouw rol effectief en voorspelbaar uitvoeren
  2. Integriteit: deel jouw waarden, en toon ze vervolgens met jouw acties
  3. Transparantie: werk in alle openheid, delegeer openlijk en deel persoonlijke zaken
  4. Welwillendheid: zorg voor loyaliteit, emotionele steun en taakondersteuning
  5. Verwantschap: creëer een aanvaardende en inclusieve omgeving waarin iedereen zich thuis voelt.
 • Overweeg de volgende drie strategieën om betrouwbaarder te worden

  1. Aanvankelijke verwachtingen beheren: stel nuchtere verwachtingen in termen van tijd en impact, zodat je aan die verwachtingen kunt voldoen en ze uiteindelijk kunt overtreffen
  2. Bouw vertrouwenrelaties met anderen: door zichtbare en betekenisvolle relaties op te bouwen met vertrouwde figuren, kan je door associatie als betrouwbaarder worden gezien
  3. Wees responsief: vermijd vertragingen die nieuwe teamleden zouden kunnen doen twijfelen aan jouw mogelijke motieven.
 • Vijf taktieken om vertrouwen in teams te verkrijgen

  1. Gebruik het snel vertrouwen-model: vraag de teamleden om vanaf het begin uit te gaan van een elementaire, transactionele vorm van vertrouwen en verifieer en pas hun kwetsbaarheid na verloop van tijd aan
  2. Elimineer waarden, normen en rolverwarring vroeg en vaak: definieer op zinvolle wijze wat binnen en buiten de grenzen valt en identificeer eventuele toenemende lacunes in duidelijkheid of toezeggingen
  3. Zet in op responsieve en krachtige communicatie: communiceer effectief, snel en vaak
  4. Geef prioriteit aan verbinding: reserveer tijd om nieuwe overeenkomsten te vinden, verschillen te demystificeren en een dieper begrip te ontwikkelen van hoe de ander denkt
  5. Koester opwinding en warmte: laat overwinningen en successen niet verloren gaan.
  • If you work on a team, you must accept and navigate some level of vulnerability

   Nobl.io
   • Manager types

   • Wie ben jij?

  • Ambits biedt business mentoring aan verschillende doelgroepen. Onze mentorgemeenschap is uitgerust om elk van hen te helpen met hun specifieke leiderschapsuitdagingen. Ontdek hieronder wat Ambits voor jou kan betekenen.

  • Jonge professional

    • Jonge professional

     • De start van jouw carrière
     • In de startblokken om jouw sterke punten te ontdekken
     • Vind jouw positie in de organisatie om optimaal te presteren
  • Eerste keer als manager

    • Eerste keer als manager

     • Jouw eerste leidinggevende functie starten
     • Van een operationele naar een managementfunctie overstappen
     • De uitdagingen van people management ontdekken
  • Middelmanager

    • Middelmanager

     • Gepositioneerd tussen eerstelijns- en topmanagement
     • Balanceren tussen managen omhoog en managen omlaag
     • Het potentieel van mensen en teams benutten
  • Top manager

    • Top manager

     • Leiding geven aan de organisatie
     • Eindverantwoordelijk voor de prestaties van de organisatie
     • Vorm geven aan de toekomst van de organisatie
  • Ondernemer of oprichter

    • Ondernemer of oprichter

     • Jouw eigen bedrijf starten of opschalen
     • Groeipijnen ervaren
     • Gefocust om solide leiderschap te ontwikkelen en naar het volgende niveau te gaan
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.