Wanneer ben je NIET klaar voor mentoring?

Wanneer ben je NIET klaar voor mentoring?

17 mei 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Je hebt enkele van onze artikels en LinkedIn-posts over mentoring gelezen.

  Je hebt erover nagedacht en je wilt met mentoring aan de slag.

  Tijd dus om een mentor te zoeken.


 • Wacht eens even!

 • Heel wat mensen zijn nog niet klaar voor mentoring.

 • Dit zijn de typische symptomen

  1. Beperkt zelfbewustzijn
   • Te weinig bewust over jouw gedrag
   • Geen inzicht in jouw sterktes en zwaktes
   • Geen idee wat je aan jezelf zou kunnen verbeteren
  2. Geen duidelijk beeld over wat je wilt bereiken met mentoring (vaak gerelateerd aan het eerste punt)
   • Vage doelstellingen
   • Weinig ambitieuze doelstellingen
   • "We zullen zien wat er tijdens de mentoring gebeurt."
   • Gebrek aan verantwoordelijkheid ("Als het niet werkt, dan is het maar zo.")
  3. Geen besef van kwesties die de groei blokkeren
   • "De anderen zijn het probleem."
   • Angst om eerlijk te zijn over waar je mee worstelt
   • Angst om hulp te vragen
   • Angst om te falen
   • "Ik zal nooit in staat zijn om iets te bereiken."
   • Gebrek aan vertrouwen in andere mensen
   • Laag mentaal energieniveau
  4. Geen groeimindset
   • "Ik moet niet meer leren."
   • Je vermijdt uitdagingen en obstakels
   • Je voelt je bedreigd door het succes van een ander
   • Je gelooft dat je capaciteiten vastliggen
  5. Geen tijd voor vrijmaken
   • Ik heb het zo druk
   • Ik heb andere prioriteiten op dit moment
   • Laten we het uitstellen tot ik meer tijd heb
  6. Geen steun van je overste of van een andere interne sponsor
   • Niemand anders in mijn bedrijf weet van mentoring
   • Je wilt geen feedback krijgen van anderen in jouw bedrijf
  7. Je staat niet oprecht open voor de inbreng en het advies van anderen
   • Meer praten dan luisteren
   • Defensieve reacties op de feedback van anderen
   • "Ik weet het beter."
   • "Mijn mentor is zo anders dan ik."
   • "Ik heb mijn kijk op de wereld, en niemand kan dat veranderen."

  Als je meerdere van bovenstaande stellingen met een "Ja" beantwoordt, is het niet het juiste moment om met mentoring te beginnen.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.