De Ambits Gedragscode: het kompas van de Ambits Mentor

De Ambits Gedragscode: het kompas van de Ambits Mentor

28 mei 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Op basis van de ervaring van het voorbije jaar, hebben we onze Ambits Gedragscode opgesteld.

  De Ambits Gedragscode verwoordt het gewenste gedrag van mentors en mentees en verduidelijkt de normen van professioneel gedrag.

  De Ambits Gedragscode bestaat uit acht delen. We belichten hieronder de belangrijkste onderdelen.

 • Laten we beginnen met de basis: wat is mentoring?

 • Een Ambits Mentor stimuleert het leren op de werkplek door

  • zijn mentee uit te dagen,
  • barrières te doorbreken die persoonlijke groei in de weg staan,
  • zijn kennis en ervaring te delen,
  • verschillende perspectieven aan te reiken, en
  • pragmatisch advies te geven

  Het ultieme doel is om de mentee zijn/haar management en leiderschapscapaciteiten te verbeteren.

  Mentoring verschilt van coaching en consultancy en is nooit een resultaatsverbintenis.

  Bovendien is een mentor geen psycholoog, psychiater of therapeut.

 • Hoe worden mentoring doelstellingen gedefinieerd?

 • De verbeterde management- en leiderschapscapaciteiten van de mentee moeten het bedrijf ten goede komen. Daarom worden de doelstellingen van mentoring altijd afgestemd op de doelstellingen van het team en het bedrijf.

 • Wat zijn de vertrouwelijkheidsbeginselen?

 • Alles wat de mentee met zijn/haar Ambits Mentor deelt, is vertrouwelijk. Als, om welke reden ook, informatie over de mentee gedeeld moet worden met anderen, kan dit enkel gebeuren mits toestemming van de mentee.

 • Voorwaarden voor succesvolle mentoring

 • De mentee moet aan volgende voorwaarden voldoen om zijn/haar mentoring te laten slagen:

  Hetzelfde geldt voor de mentor:

  • Tijdsbesteding
  • Oprechte interesse om de mentee te helpen groeien
  • Empathie
  • Objectiviteit
  • Competent om te helpen
  • Overeenstemming met de Ambits manier van werken (proces & tools)

  Als aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de mentee of de mentor de mentoring onderbreken of stoppen.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.