De Ambits Gedragscode: het kompas van de Ambits Mentor

De Ambits Gedragscode: het kompas van de Ambits Mentor

28 mei 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Op basis van de ervaring van het voorbije jaar, hebben we onze Ambits Gedragscode opgesteld.

  De Ambits Gedragscode verwoordt het gewenste gedrag van mentors en mentees en verduidelijkt de normen van professioneel gedrag.

  De Ambits Gedragscode bestaat uit acht delen. We belichten hieronder de belangrijkste onderdelen.

 • Laten we beginnen met de basis: wat is mentoring?

 • Een Ambits Mentor stimuleert het leren op de werkplek door

  • zijn mentee uit te dagen,
  • barrières te doorbreken die persoonlijke groei in de weg staan,
  • zijn kennis en ervaring te delen,
  • verschillende perspectieven aan te reiken, en
  • pragmatisch advies te geven

  Het ultieme doel is om de mentee zijn/haar management en leiderschapscapaciteiten te verbeteren.

  Mentoring verschilt van coaching en consultancy en is nooit een resultaatsverbintenis.

  Bovendien is een mentor geen psycholoog, psychiater of therapeut.

 • Hoe worden mentoring doelstellingen gedefinieerd?

 • De verbeterde management- en leiderschapscapaciteiten van de mentee moeten het bedrijf ten goede komen. Daarom worden de doelstellingen van mentoring altijd afgestemd op de doelstellingen van het team en het bedrijf.

 • Wat zijn de vertrouwelijkheidsbeginselen?

 • Alles wat de mentee met zijn/haar Ambits Mentor deelt, is vertrouwelijk. Als, om welke reden ook, informatie over de mentee gedeeld moet worden met anderen, kan dit enkel gebeuren mits toestemming van de mentee.

 • Voorwaarden voor succesvolle mentoring

 • De mentee moet aan volgende voorwaarden voldoen om zijn/haar mentoring te laten slagen:

  Hetzelfde geldt voor de mentor:

  • Tijdsbesteding
  • Oprechte interesse om de mentee te helpen groeien
  • Empathie
  • Objectiviteit
  • Competent om te helpen
  • Overeenstemming met de Ambits manier van werken (proces & tools)

  Als aan één of meerdere van deze voorwaarden niet voldaan wordt, kan de mentee of de mentor de mentoring onderbreken of stoppen.

   • Manager types

   • Wie ben jij?

  • Ambits biedt business mentoring aan verschillende doelgroepen. Onze mentorgemeenschap is uitgerust om elk van hen te helpen met hun specifieke leiderschapsuitdagingen. Ontdek hieronder wat Ambits voor jou kan betekenen.

  • Jonge professional

    • Jonge professional

     • De start van jouw carrière
     • In de startblokken om jouw sterke punten te ontdekken
     • Vind jouw positie in de organisatie om optimaal te presteren
  • Eerste keer als manager

    • Eerste keer als manager

     • Jouw eerste leidinggevende functie starten
     • Van een operationele naar een managementfunctie overstappen
     • De uitdagingen van people management ontdekken
  • Middelmanager

    • Middelmanager

     • Gepositioneerd tussen eerstelijns- en topmanagement
     • Balanceren tussen managen omhoog en managen omlaag
     • Het potentieel van mensen en teams benutten
  • Top manager

    • Top manager

     • Leiding geven aan de organisatie
     • Eindverantwoordelijk voor de prestaties van de organisatie
     • Vorm geven aan de toekomst van de organisatie
  • Ondernemer of oprichter

    • Ondernemer of oprichter

     • Jouw eigen bedrijf starten of opschalen
     • Groeipijnen ervaren
     • Gefocust om solide leiderschap te ontwikkelen en naar het volgende niveau te gaan
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.