Mentoring vs coaching: de verschillen

Mentoring vs coaching: de verschillen

18 november 2020
Veerle Seymus
Veerle Seymus
 • Mentoring en coaching worden vaak door elkaar gebruikt in zakelijke context. Hoewel ze hetzelfde doel hebben, namelijk persoonlijke ontwikkeling, is er een groot verschil tussen een mentor en een coach.

 • A coach has some great questions for your answers; a mentor has some great answers for your questions.

  Brefi Group
 • Wat is de klassieke definitie van mentoring en coaching?

 • Sir John Whitmore: “Coaching is het losmaken van het potentieel van mensen om hun eigen prestaties te maximaliseren. Het is hen helpen te leren in plaats van hen te onderwijzen." Coaches geloven sterk in individuen die dingen voor zichzelf leren, op hun eigen manier, en dat is de coach zijn rol: het het individu mogelijk maken om dit te doen.

  In zijn boek Reflective Teaching definieert Andrew Pollard mentoring als ‘Mentoring is een middel om steun, uitdaging en uitbreiding te bieden in het leerproces van een persoon door middel van begeleiding door iemand die meer bekwaam, deskundig en ervaren is, vooral op gebied van de context waarin het leren gebeurt.’. En hij legt verder uit: "Mentoring heeft zijn oorsprong in het concept van de stage, waar een ouder, meer ervaren persoon zijn kennis over hoe een taak uitgevoerd werd of hoe te werken in de commerciële wereld doorgaf."

 • Hoe onderscheidt Ambits mentoring en coaching van elkaar?

 • Mentoring:

  • een mentor heeft in het algemeen geen formele training in mentoring gevolgd. De belangrijkste focus ligt in het doorgeven van specifieke vaardigheden en expertise aan een andere persoon opdat deze succesvoller kan zijn
  • een mentor gebruikt duidelijk vooropgestelde doelstellingen voor de mentee die in lijn zijn met de bedrijfsstrategie
  • een mentor is een professioneel adviseur en rolmodel voor de mentee
  • Ambits mentoring is een proces dat wordt beheerd als een project met een strikte tijdlijn, deadlines, mijlpalen, feedback, iteratie, reviews en zelfs een post mortem
  • mentoring vereist de indirecte betrokkenheid van de manager van een werknemer
  • mentoring biedt pragmatische oplossingen
  • een mentoring relatie kan mogelijk levenslang duren, omdat het zo persoonlijk en informeel is
  • een Ambits mentor richt zich op leiderschapsontwikkeling en people management vaardigheden

  Coaching:

  • een coach is specifiek getraind om mensen te begeleiden in eender welk domein
  • een coach helpt de persoon zelf oplossingen te vinden in plaats van vnml. advies te geven
  • een coach wil de ware motieven, waarden en emoties omtrent een bepaald topic van de coachee realiseren
  • een coach heeft geen hands-on ervaring met het soort werk dat de coachee doet
  • opdat coaching succesvol zou zijn, is het noodzakelijk dat de coachee aan zelfreflectie doet
  • coaching kan confronterend zijn omdat het introspectief is
  • coaching voorziet de mogelijkheid om na te denken, uw bewustzijn te verdiepen en zinvolle actie te ondernemen
  • coaching draait meer rond specifieke aspecten van persoonlijke ontwikkeling, met betrekking tot gedrag, attitudes, waarden en motivatie
 • Bekijk hoe Ambits mentor Inge De Smet het uitlegt

 • Inge spreekt over de toegevoegde waarde van een mentor en geeft tips aan leidinggevenden

 • Inge De Smet still
 • Het is duidelijk dat mentoring en coaching twee ontwikkelingstechnieken zijn die vaak met elkaar overlappen maar niet door elkaar gehaald mogen worden.

  De combinatie van coaching en mentoring is extreem voordelig voor de professionele groei van uw werknemers. Wanneer bedrijven mentoring en coaching activiteiten aanmoedigen, stuurt het een sterke positieve boodschap dat ze zich willen inzetten voor een betrokkenheid op lange termijn.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.