De meest uitdagende leiderschapsvaardigheid, zelfs voor C-level

De meest uitdagende leiderschapsvaardigheid, zelfs voor C-level

05 augustus 2021
Veerle Seymus
Veerle Seymus
 • Een essentiële activiteit van elke ambitieuze manager of leider is netwerken. De meeste leiders zijn slecht in strategisch netwerken.

  Onderzoek toont aan dat succesvolle leiders 70% meer tijd besteden aan netwerken dan hun tegenhangers. In staat zijn om uitgebreide sociale netwerken te benutten, maakt leiders beter geïnformeerd, creatiever, productiever, betere probleemoplossers, snelle beslissers en ze krijgen meer steun voor hun ideeën en projecten.

  Laten we eerst eens kijken naar de definitie van netwerken: "Het creëren van een netwerk van persoonlijke contacten om steun, feedback, inzicht en middelen te bieden."

 • Drie vormen van netwerken

 • Herminia Ibarra en Mark Lee Hunter onderscheiden drie vormen van netwerken in hun artikel How Leaders Create and Use Networks:

  ⬇️ Operationele netwerk: sterke relaties met collega's en belangrijke buitenstaanders die helpen om de huidige interne verantwoordelijkheden te beheren

  ⬇️ Persoonlijke netwerk: de kring van geestverwanten tot wie je je wendt voor advies over persoonlijke ontwikkeling

  ⬇️ Strategische netwerk: interne en externe contacten die helpen nieuwe kansen voor jezelf en de organisatie aan te boren en te verzilveren.

  Het primaire operationele netwerk bestaat uit een netwerk van directe medewerkers, collega's, leveranciers en klanten, distributeurs en andere belanghebbenden. Het doel is eenvoudig: werk efficiënt gedaan krijgen met mensen die elkaar moeten kennen en vertrouwen om hun onmiddellijke taken te volbrengen. Relaties worden gestuurd door de organisatorische structuur en beperkt door de huidige eisen die hogerop in de voedselketen worden beheerd.

  Het secundaire persoonlijke netwerk wordt gevonden in beroepsverenigingen, alumnigroepen, clubs, conferenties, en persoonlijke belangengemeenschappen. Het doel is de persoonlijke en professionele ontwikkeling te stimuleren. Contacten bieden noodzakelijke verwijzingen, informatie, coaching en mentorschap. Deze veilige ruimte voor persoonlijke groei kan de basis zijn voor strategisch netwerken wanneer leiders leren hoe zij deze connecties kunnen gebruiken om de strategie van de organisatie te ondersteunen.

  De bekwaamheid om naar het strategische netwerk te gaan - het hoogste niveau van maturiteit - is de cruciale test van leiderschap. Effectieve leiders leren netwerken te gebruiken voor strategische doelstellingen. "This network plugs the aspiring leader into a set of relationships and information sources that collectively embody the power to achieve personal and organizational goals."

 • De overgang van een managers- naar een leidersrol vereist een heroriëntering extern gericht en op de toekomst.

 • De voordelen van het opbouwen van dit type netwerk dat alle organisatorische en functionele grenzen overschrijdt, zijn legio:

  • door buiten jouw organisatie te kijken kweek je een dieper inzicht in jouzelf en de omgeving waarin je je beweegt
  • het opbouwen van externe relaties helpt om niet-routinematige of onverwachte hindernissen te nemen
  • het verwerven van nieuwe perspectieven maakt vooruitgang in jouw carrière mogelijk
 • Train die vaardigheid

 • Veel leiders zien het opbouwen en onderhouden van relaties als een aangeboren vaardigheid en een tijdsvreter dat hen weghaalt bij hun primaire verantwoordelijkheden. Het opbouwen van een leiderschapsnetwerk is een vaardigheid die getraind en geoefend kan worden als een integraal onderdeel van de verantwoordelijkheden van een leider.


  Wat is nodig om strategisch te netwerken?

  • vertrouwd raken met de machtsspelers op de niveaus boven jou
  • jouw functionele expertise te overstijgen
  • uit te zoeken waar je heen wilt en de mensen en groepen in te schakelen die nodig zijn om daar te komen
  • raakvlakken te vinden met connecties van buiten naar binnen, draag bij en vermenigvuldig jouw kennis
  • tijd en energie toewijzen, die gewoonlijk wordt besteed aan het voldoen aan jouw vele operationele eisen ("de operationele val")
  • laat strategische behoeften, niet interpersoonlijke chemie, bepalen welke relaties gecultiveerd moeten worden
  • ken jouw waarde: werk aan jouw persoonlijk merk en zorg voor een goede elevator pitch
 • Onze tips om de vaardigheid van strategisch netwerken snel onder de knie te krijgen

 • Het opbouwen van een vertrouwde groep adviseurs en pleitbezorgers vergt veel tijd en inspanning. Overweeg deze snelkoppelingen te gebruiken.

  • zoek een goed rolmodel: leer door te observeren en feedback te krijgen van degenen die effectief en ethisch netwerken
  • word een mentor: door relaties op te bouwen met veel mensen in verschillende functies bij verschillende organisaties creëer je een robuust extern netwerk

 • Leaders must find new ways of defining themselves and develop new relationships to anchor and feed their emerging personas. They must also accept that networking is one of the most important requirements of their new leadership roles and continue to allocate enough time and effort to see it pay off.

  Ibarra and Hunter

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.