Business Mentoring is de weg vooruit in leiderschapsontwikkeling

Business Mentoring is de weg vooruit in leiderschapsontwikkeling

16 oktober 2020
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Evenwicht tussen mensen en bedrijven is de enige weg vooruit

 • Mensen op dezelfde lijn krijgen als uw bedrijfsstrategie is uitdagend maar nodig. Met mentoring kan u leidinggevenden ondersteunen in hun people management rol. Dit is waar leidinggevenden zich vandaag op moeten focussen om te slagen en business mentoring kan hier positief aan bijdragen. Begeleid worden door een mentor is nuttig en statistieken ondersteunen dit:

  • 67% van de bedrijven heeft een verhoging in hun productiviteit gerapporteerd als gevolg van business mentoring (Mentorsme, 2020)
  • 94% van de werknemers verklaarde dat ze langer in een bedrijf gebleven zouden zijn als ze de mogelijkheid hadden gekregen om te leren en te groeien (LinkedIn Learning, 2020)
  • Meer dan 4 op 10 werknemers van wie het bedrijf niet de mogelijkheid biedt om een mentor te hebben, verklaarden dat ze in de afgelopen drie maanden overwogen om ontslag te nemen (CNBC, 2019).
 • Business mentoring creëert een zichtbare impact op korte termijn

 • Snel veranderende bedrijfsomstandigheden zetten leidinggevenden onder druk. In deze context is het niet ongewoon dat deze leidinggevenden soms tegen de muur lopen. Business Mentoring is een effectieve manier om leidinggevenden op een snelle en pragmatische manier over de muur te helpen, door te leren van de ervaring en wijsheid van een Business Mentor.

  Beter leiderschap staat in direct verband met een betere bedrijfsprestatie. Studies tonen aan dat business mentoring een bedrijf tot positieve resultaten drijft. 55% van de bedrijven die actief met business mentoring aan de slag zijn gegaan, bevestigt dat mentoring een positieve invloed heeft op hun prestaties (Mentorsme, 2020).

 • Versterk managers in hun leiderschap door business mentoring

 • Uit een onderzoek door de Harvard Business Review in 2015 bleek dat 84% van de CEO's die een mentorprogramma doorliep, bevestigde dat ze dankzij Business Mentoring veel sneller ervaring opdeden dan in hun functie. Moving Ahead (2017) ontdekte dat 87% van de mentors en mentees zich gesterkt voelen door hun mentor relatie en meer zelfvertrouwen ontwikkeld hebben.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.