Book review: Shift Makers by Bart Van der Herten

Book review: Shift Makers by Bart Van der Herten

19 oktober 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • 🏆 Leren & ontwikkelen met een vaste mindset of een groeimindset?

 • 📖 In het weekend ben ik begonnen met het lezen van het recente boek Shift Makers van Bart Van der Herten.

  In hoofdstuk 3 beschrijft Bart het verschil tussen een vaste mindset en een groeimindset.

  📈 In lijn met de Ambits-waarden verwachten we van onze mentoren dat ze een groeimindset hebben.

  💡 MAAR: onze cliënten en mentees moeten ook een groeimindset hebben om mentoring te laten werken.

  Zoals Bart schrijft, als je naar leren & ontwikkelen kijkt met een vaste mindset, zal leiderschapsondersteuning door mentoring
  👿 alleen gebruikt worden voor 'probleemgevallen';
  👿 door de mentee als een sanctie worden ervaren;
  👿 de mentee het gevoel geven dat hij zich schaamt, of erger nog, vernederd wordt;
  👿 de mentee niet motiveren om volledig open en transparant te zijn tegenover zijn mentor.

  Ik denk dat het duidelijk is dat dit nooit effectief kan zijn.

  Daarom, in lijn met Bart's argumenten in zijn boek, raad ik aan om leren & ontwikkelen te beschouwen met een groeimindset. Alleen dan zal mentoring
  😃 door de mentee gezien worden als een manier om te leren, te groeien en beter te worden;
  😃 de mentee motiveren om nieuwe uitdagingen aan te gaan;
  😃 niet gezien worden als een mislukking;
  😃 plaatsvinden in een klimaat van volledig vertrouwen.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.