Leer authentiek te zijn door mentoring

Leer authentiek te zijn door mentoring

03 december 2020
Veerle Seymus
Veerle Seymus
 • De definitie van authenticiteit

 • “Authenticiteit is de mate waarin iemands handelingen overeenkomen met zijn overtuigingen en verlangens, ondanks de externe druk tot conformiteit."

  In een zakelijke context, heeft authenticiteit een directe invloed op prestatie. Het zou, voor een bedrijf, zelfs een essentiële factor zijn in het bereiken van succes op lange termijn. Waarom?

 • Authenticiteit van een leider

 • Wat is authentiek leiderschap?

  Volgens Wikipedia, benadrukt authentiek leiderschap het opbouwen van de legitimiteit van de leider door middel van eerlijke relaties met zijn volgelingen en zijn ze gebouwd op basis van ethiek. Een leider waardeert trouwens de inbreng van zijn werknemers. In het algemeen zijn authentieke leiders positieve mensen met een waarheidsgetrouw zelfbeeld die openheid promoten.

  Wat is de impact van authentiek leiderschap op de werkomgeving?

  Authentieke leiders brengen positieve en krachtige werkomgevingen tot stand door volgende zaken voor hun werknemers te voorzien: toegang tot informatie, kansen om te leren en te groeien, voldoende ondersteuning en middelen.

  Krachtige werkomgevingen stimuleren meer engagement en toewijding aan het werk, wat leidt tot een grotere werktevredenheid, een hogere productiviteit, betere prestaties en relaties van betere kwaliteit.

  Authentiek leiderschap ligt aan de basis van effectief leiderschap, wat leidt tot gezondere werkomgevingen.

 • Authenticiteit van een werknemer

 • Mensen die volledig zichzelf kunnen zijn op de werkvloer worden meer betrokken en zijn minder bang om risico's te nemen. Mensen die weten wie ze zijn en waar ze in geloven, kunnen hun fysieke, intellectuele en emotionele energieën in hun functie gebruiken. Ze verliezen minder tijd en energie door zichzelf te corrigeren en kunnen relaties van hoge kwaliteit ontwikkelen met hun collega's.

  Authentieke werknemers genieten meer van hun werk, doen eens iets extra, hebben een sterker gemeenschapsgevoel en hebben minder stress.

 • Is authenticiteit de sleutel tot een succesvol bedrijf?

 • Als de bedrijfscultuur op dezelfde lijn ligt als de bedrijfswaarden, zijn werknemers ethischer, hebben leiders meer zelfvertrouwen en zijn de relaties met de klanten sterker. Een authentieke bedrijfscultuur is de voedingsbodem van originaliteit en innovatie, productiviteit, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen wanneer geconfronteerd met continu veranderende omstandigheden.

 • Productiviteit in de werkomgeving is mogelijk door authentieke sociale contacten.

 • Hoe wordt u authentiek?

 • Geef mensen een inkijk in wie u bent als persoon, inclusief de struikelblokken die u overwonnen hebt tijdens uw carrière. Door uw ervaringen, kwetsbaarheden en dromen delen met mensen, bouwt u empathie op en laat u hen toe om zich in u te herkennen op een manier dat u begrijpen. Wees niet bang voor oncomfortabele gesprekken en nodig hen uit om hun mening te delen.

  Om Business Mentor Jan te citeren: "Trouw zijn aan uzelf brengt het beste in u naar boven."

  Elke dag is een kans om authenticiteit te gebruiken om te groeien.

 • Jan Scheck still

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.