Leer authentiek te zijn door mentoring

Leer authentiek te zijn door mentoring

03 december 2020
Veerle Seymus
Veerle Seymus
 • De definitie van authenticiteit

 • “Authenticiteit is de mate waarin iemands handelingen overeenkomen met zijn overtuigingen en verlangens, ondanks de externe druk tot conformiteit."

  In een zakelijke context, heeft authenticiteit een directe invloed op prestatie. Het zou, voor een bedrijf, zelfs een essentiële factor zijn in het bereiken van succes op lange termijn. Waarom?

 • Authenticiteit van een leider

 • Wat is authentiek leiderschap?

  Volgens Wikipedia, benadrukt authentiek leiderschap het opbouwen van de legitimiteit van de leider door middel van eerlijke relaties met zijn volgelingen en zijn ze gebouwd op basis van ethiek. Een leider waardeert trouwens de inbreng van zijn werknemers. In het algemeen zijn authentieke leiders positieve mensen met een waarheidsgetrouw zelfbeeld die openheid promoten.

  Wat is de impact van authentiek leiderschap op de werkomgeving?

  Authentieke leiders brengen positieve en krachtige werkomgevingen tot stand door volgende zaken voor hun werknemers te voorzien: toegang tot informatie, kansen om te leren en te groeien, voldoende ondersteuning en middelen.

  Krachtige werkomgevingen stimuleren meer engagement en toewijding aan het werk, wat leidt tot een grotere werktevredenheid, een hogere productiviteit, betere prestaties en relaties van betere kwaliteit.

  Authentiek leiderschap ligt aan de basis van effectief leiderschap, wat leidt tot gezondere werkomgevingen.

 • Authenticiteit van een werknemer

 • Mensen die volledig zichzelf kunnen zijn op de werkvloer worden meer betrokken en zijn minder bang om risico's te nemen. Mensen die weten wie ze zijn en waar ze in geloven, kunnen hun fysieke, intellectuele en emotionele energieën in hun functie gebruiken. Ze verliezen minder tijd en energie door zichzelf te corrigeren en kunnen relaties van hoge kwaliteit ontwikkelen met hun collega's.

  Authentieke werknemers genieten meer van hun werk, doen eens iets extra, hebben een sterker gemeenschapsgevoel en hebben minder stress.

 • Is authenticiteit de sleutel tot een succesvol bedrijf?

 • Als de bedrijfscultuur op dezelfde lijn ligt als de bedrijfswaarden, zijn werknemers ethischer, hebben leiders meer zelfvertrouwen en zijn de relaties met de klanten sterker. Een authentieke bedrijfscultuur is de voedingsbodem van originaliteit en innovatie, productiviteit, verantwoordelijkheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen wanneer geconfronteerd met continu veranderende omstandigheden.

  • Productiviteit in de werkomgeving is mogelijk door authentieke sociale contacten.

 • Hoe wordt u authentiek?

 • Geef mensen een inkijk in wie u bent als persoon, inclusief de struikelblokken die u overwonnen hebt tijdens uw carrière. Door uw ervaringen, kwetsbaarheden en dromen delen met mensen, bouwt u empathie op en laat u hen toe om zich in u te herkennen op een manier dat u begrijpen. Wees niet bang voor oncomfortabele gesprekken en nodig hen uit om hun mening te delen.

  Om Business Mentor Jan te citeren: "Trouw zijn aan uzelf brengt het beste in u naar boven."

  Elke dag is een kans om authenticiteit te gebruiken om te groeien.

 • Jan Scheck still
   • Manager types

   • Wie ben jij?

  • Ambits biedt business mentoring aan verschillende doelgroepen. Onze mentorgemeenschap is uitgerust om elk van hen te helpen met hun specifieke leiderschapsuitdagingen. Ontdek hieronder wat Ambits voor jou kan betekenen.

  • Jonge professional

    • Jonge professional

     • De start van jouw carrière
     • In de startblokken om jouw sterke punten te ontdekken
     • Vind jouw positie in de organisatie om optimaal te presteren
  • Eerste keer als manager

    • Eerste keer als manager

     • Jouw eerste leidinggevende functie starten
     • Van een operationele naar een managementfunctie overstappen
     • De uitdagingen van people management ontdekken
  • Middelmanager

    • Middelmanager

     • Gepositioneerd tussen eerstelijns- en topmanagement
     • Balanceren tussen managen omhoog en managen omlaag
     • Het potentieel van mensen en teams benutten
  • Top manager

    • Top manager

     • Leiding geven aan de organisatie
     • Eindverantwoordelijk voor de prestaties van de organisatie
     • Vorm geven aan de toekomst van de organisatie
  • Ondernemer of oprichter

    • Ondernemer of oprichter

     • Jouw eigen bedrijf starten of opschalen
     • Groeipijnen ervaren
     • Gefocust om solide leiderschap te ontwikkelen en naar het volgende niveau te gaan
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.