De essentiële sleutel tot succes: een sociale IT manager

De essentiële sleutel tot succes: een sociale IT manager

12 november 2020
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • 2020 is het jaar waarin digitale transformatie en vanop afstand werken de norm geworden zijn. Het is vanzelfsprekend dat Covid beide immens versneld heeft.

  2020 zou ook het jaar geweest zijn waarin de IT manager (eindelijk) een sociaal dier werd. Voor wie nog niet overtuigd was: communicatie tussen IT en het bedrijf is een essentiële sleutel tot succes.

  In de vorige video leerden we dat nieuwe manieren om de klant te benaderen en om producten en diensten te verkopen, heel wat druk op de IT-afdeling leggen. Zij spelen namelijk een cruciale rol in de invoering van deze nieuwe strategieën. Digitale transformatie betekent dat het bedrijf meer dan ooit inzicht en kennis nodig heeft over de technische uitvoerbaarheid van nieuwe strategieën. In een vorige blog adviseerden onze Business Mentors IT managers om van onder naar boven richting directie te werken door input en feedback te geven. Dit vergt echter andere vaardigheden van IT managers zoals presentatievaardigheden en overtuigend spreken.

  In deze blog willen we daar het belang van empathie aan toevoegen. Volgens het Cambridge Dictionary, is empathie het vermogen om iemand zijn gevoelens of ervaringen te delen door zich voor te stellen hoe het zou zijn om die persoon zijn situatie te verkeren.

 • Ronald Hermans ITV still
 • Empathie voor het bedrijf

 • Voordat IT managers input en feedback geven, moeten ze het 'waarom' van nieuwe strategieën én de druk die het bedrijf voelt begrijpen. IT managers zijn ervoor gekend om de invoering van nieuwe strategieën te blokkeren of te vertragen door veel technische bezwaren op te voeren die het bedrijf frustreren. Deze frustratie komt vaak voort uit een gebrek aan empathie bij de IT managers.

  Onze Business Mentors adviseren IT managers om zich verschillende soorten vragen te stellen voordat ze een antwoord richting het bedrijf formuleren. Op deze manier toont u dat u ook hun standpunt begrijpt:

  1. Hoe ziet ons concurrentielandschap eruit?
  2. Waarom wil het bedrijf dit doen?
  3. Wat zou er gebeuren als we dit niet doen?
  4. Wat staat er op het spel voor de besluitvormers?
 • Empathie voor IT

 • Empathie is een tweerichtingsverkeer. Besluitvormers in het bedrijf moeten ook empathisch zijn voor hun IT collega's. Vandaag is IT nu eenmaal cruciaal in het invoeren van nieuwe strategieën maar tegelijkertijd moeten de afdeling ook heel wat operationele ondersteuning bieden bij de dagelijkse werking. Als op afstand werken de norm wordt, is IT vaak de enige in de frontlinie die dit kan realiseren. En dat zorgt zeker voor extra druk.

  Het is voor IT managers een moeilijke oefening om het evenwicht te vinden tussen die operationele ondersteuning en hun rol in strategische implementaties. Beide aspecten worden namelijk gezien als belangrijk en dringend in de Eisenhower beslissingsmatrix.

 • Enkele tips van onze Business Mentors

 • Onze geest heeft de neiging om meer belang te hechten aan dringende zaken en onvoorziene gebeurtenissen dan aan dingen die we misschien moeten doen en belangrijker zijn. Trap niet in de val om alles als even dringend te beschouwen. Als IT manager, bent u een belangrijke poortwachter voor uw team.

  Weet dat er naast echte noodgevallen ook heel wat andere noodgevallen zijn waarover te onderhandelen valt of die totaal niet dringend zijn. Stel uzelf daarom de volgende vragen:

  1. Wat is het doel van de taak? Treedt, indien nodig, in gesprek met uw management over het doel van hun vraag. Dankzij dit soort gesprekken, kan het management beseffen dat de deadline niet redelijk is of dat de druk niet nodig is. What is the task’s goal?
  2. Wat is de echte deadline? Er is een groot verschil voor uw team tussen klaar tegen 17 uur diezelfde dag of klaar voor het eind van de week.
  3. Wie in mijn team is het best geschikt om deze taak uit te voeren? De juiste persoon op de juiste taak zetten, is essentieel. Zorg ervoor dat u de sterktes van elk teamlid kent en blijf op uw hoede voor teamleden die aangeven dat ze hulp nodig hebben of onvoldoende vaardigheden hebben om de taak succesvol uit te voeren.
  4. Het belangrijkst: hoe kunnen we in de toekomst anticiperen op dringende zaken? Heel wat dringende zaken zijn te wijten aan een gebrek aan vooruitziendheid en planning.
 • Hoe starten? Een Ambits Business Mentor is een goed idee

 • U herkent zich in bovenstaande en wil met deze tips aan de slag gaan ... Gemakkelijker gezegd dan gedaan.

  Hoe starten? Hoe vervalt u niet terug in uw oude gewoontes? Hoe zorgt u ervoor dat u de controle blijft behouden?

  Ambits Business Mentors hebben ervaring in de technologische sector en begrijpen daarom zeer goed in welke context u werkt. Ze hebben allemaal al bewezen dat ze empathische leidinggevenden zijn en zijn beschikbaar om uw klankbord en uw gids richting een sterke leidinggevende te worden.

  Contacteer ons om dit verder te bespreken.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.