Leiderschap is sales - Webinar met Ambits Mentor Thierry Moreau

Leiderschap is sales - Webinar met Ambits Mentor Thierry Moreau

24 April 2023
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Leiderschap en sales, leiden en verkopen, een contradictie?

  Andere kanten dan wel dezelfde kanten van verschillende melkwegstelsels?

  Totaal verschillende doelstellingen? Volstrekt andere procesmatige methodologieën?

  Wat als ik u zeg dat er, op z’n minst, sprake is van een opmerkelijke overlapping tussen beide die u als leider best niet zomaar naast u neerlegt.

 • Ah zo?

 • Een klassiek basis salesproces begint met een degelijke voorbereiding die fluide overgaat over in een introductiefase. Diezelfde introductiefase begint met een prospectiemoment waarna de behoeftenanalyse op de één of andere manier wordt aangevat. Na deze gestructureerde behoeftenbepaling wordt een daarop gefundeerd voorstel geformuleerd na hetwelk een argumentatiefase het proces richting uitgang laveert naar afsluiting. ‘t Is te zeggen, naar een wederzijdse afspraak van een ‘uitwisseling’ tegen een bepaalde timing.

 • Sales 2.0

 • Sales 2.0, lees après covid, ziet er iets anders uit. Het is niet zozeer Covid op zich die een disruptie veroorzaakte maar eerder de digitale stroomversnelling die over haar tipping point ging, vanaf 13 maart 2020.

  Sales 2.0 houdt dan ook beter rekening met het existentieel gevolg van die digitale dragrace waar we sinds Covid aan deelnemen. Iedereen staat letterlijk constant in contact met knowledge. Of die knowledge nu de juiste is laat staan gewoonweg op zich ‘correct’, dat mag de pret niet drukken. We zitten op z’n minst met de perceptie dat iedereen alles en iedereen kent.

  Voor sales houdt dat in dat het klassieke salesproces iets gepimpt dient te worden. In een notedop kunnen we stellen dat er een extra laag, een overlay, over het klassieke methodologische wordt gelegd. Die laag bestaat uit twee delen die in mekaar naadloos overvloeien, een coachende en een mentoring fase. Die coachende is 100% bevragend en vindt zonder discussie plaats in een absolute contractuële safe zone. Het mentorende deel vanzelfsprekend eveneens maar onderscheidt zich door het sharen van eigen ervaring. Met als conclusie een concrete niet- interpreteerbaar heldere next step. Mèt een wiskundige timing.

 • En nu de link met sales

 • Leiders gebruiken best een gelijkaardige methodologie. De timing ligt wellicht wat anders dan bij een doorsnee salesproces maar de methodologie is eigenlijk exact dezelfde.

  At the end of the day is het bij beide disciplines de intrinsieke bedoeling om mensen in beweging te brengen, om actie te genereren, om naar een welgedefinieerde doelstelling toe te werken via intra- menselijke processen. Wie ‘tussen- mensen’ zegt zegt collidende neo- cortexen. Storytellers. Zowel sales als leiders hebben er baat bij om hun verhalen te vertellen op de meest beklijvende manier mogelijk om hun kansen op gevolg te optimaliseren.

  Leadership is sales, sales is leadership. After- Covid nòg meer dan voorheen.

 • Wat ga je kunnen meenemen uit dit webinar?

  • Een extra onderbouwing dat mentoring een onlosmakelijk logisch deel is van leiderschap en sales
  • Leiderschap en sales zijn tegelijkertijd geënt op het heden en de toekomst, hoe verbind je deze door correcte vraagstelling?
  • Leiderschap en sales beïnvloeden de verbeelding van anderen, dit bewust competent aanpakken is een must.
  • Leiderschap en sales zijn levende disciplines, alles wat leeft heeft brandstof nodig. Inspiratie is een essentieel ingredient van die brandstof.
   • Hoe monitor je praktisch jouw aanvoer?
   • Hoe verzeker je je aanvoer?
   • Wat is jóuw meest efficiente brandstof?
 • Praktisch

  • Wanneer? 23 mei 2023 (12.00 tot 13.00)
  • Online - in het NL
  • Inschrijven via deze link
   • Manager types

   • Who are you?

  • Ambits offers business mentoring to different audiences. Our mentor community is equipped to help them with their specific leadership challenges. Discover below what Ambits can do for you.

  • Young professional

    • Young professional

     • Kicking-off your career
     • Eager to discover your strengths
     • Find your position in the organization to perform at your best
  • First time manager

    • First time manager

     • Taking up your first leadership role
     • Moving from an operational to a management position
     • Discovering the challenges of people management
  • Middle Manager

    • Middle Manager

     • Positioned between first-line and top management
     • Balancing between managing up and managing down
     • Leveraging the potential of people & teams
  • Top manager

  • Entrepreneur or founder

    • Entrepreneur or founder

     • Starting or scaling up your own company
     • Experiencing growing pains
     • Eager to develop solid leadership to move to the next level
Subscribe to Ambits Insights

Subscribe to Ambits Insights

Our newsletter is about leadership development through business mentoring.