Business Mentoring helpt uw Hoofd Automatisering een goed leider te worden

Business Mentoring helpt uw Hoofd Automatisering een goed leider te worden

23 november 2020
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Reply BrightKnight en Ambits willen dat mensen automatisering omarmen. Een 'Hoofd Automatisering' aanwerven is een goede stap in de juiste richting, als u van automatisering een succes wil maken. Uw 'Hoofd Automatisering' ondersteunen om een goede leider te worden, zal dat succes verbeteren.

  De boodschap achter deze samenwerking is duidelijk: investeer niet alleen in technologie maar zorg ook voor het juiste leiderschap, zeker voor cruciale functies zoals het 'Hoofd Automatisering'.

 • Robotgestuurde procesautomatisering (RPA) als zijproject

 • Er lijkt een terughoudendheid te bestaan om iemand aan te stellen om robotgestuurde procesautomatiseringsprojecten te leiden. Het is niet zo dat een robotgestuurde procesautomatiseringsproefproject op magische wijze zal uitgroeien tot een volledig uitgewerkt programma, dat dat automatisering in alle afdelingen zal opleveren, zonder dat er ook maar iemand dat in goede banen leidt.

  Anderzijds kan iemand die interesse toont in robotgestuurde procesautomatisering in deze rol geduwd worden en zo, naast zijn huidige takenpakket, de verantwoordelijkheid over een RPA Centre of Excellence krijgen. Maar dat kan toch niet meer dan hier en daar een paar uur zijn, toch? In de beginfase, wanneer werkmodellen en rollen gedefinieerd worden en benaderingen uitgerold worden, vaak met de hulp van een externe dienstverlener, kan het net genoeg zijn.

 • Recept voor mislukking

 • Maar als robotgestuurde procesautomatisering een hoge vlucht neemt, leidt dit onvermijdelijk tot problemen. Zonder een volwaardig 'Hoofd Automatisering' gaat het snel bergafwaarts. Afdelingen communiceren niet met elkaar, er is een gebrek aan centrale autoriteit en de voordelen van het opschalen van RPA blijven uit.

 • Een 'Hoofd Automatisering'

 • Het is duidelijk dat een 'Hoofd Automatisering' aangeduid moet worden, liefst van bij het begin. Wat doet het 'Hoofd Automatisering'? Deze persoon is het gezicht en de stem van RPA binnen het bedrijf en werkt samen met alle niveau's en afdelingen om RPA overal te optimaliseren.

  Enkele taken zijn:

  • Verantwoordelijkheid voor het operationele model voor levering, in lijn met de operationele eisen
  • Evaluatie, validatie en prioritisering van mogelijke processen
  • Verantwoordelijkheid voor de levering en het service management
  • Verantwoordelijkheid voor opvolging en rapportering
  • Beheer van de relaties met IT
  • Centraal aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen, IT en derde partijen

  Een technisch competent persoon in deze functie kan veel doen, waardoor RPA succesvol gelanceerd kan worden. Research heeft ook aangetoond dat technologische implementaties niet mislukken omwille van het verkeerde technologische platform, leverancier of degene die het implementeert. Implementaties mislukken door mensen.

  Dit betekent dat uw 'Hoofd Automatisering' ook een sterke leider moet zijn. Een 'Hoofd Automatisering' met een goede technische achtergrond én sterke leiderschapsvaardigheden vinden, lijkt onmogelijk.

 • Hallo Business Mentor

 • Reply BrightKnight en Ambits werken daarom succesvol samen aan RPA implementaties. Eens een 'Hoofd Automatisering' aangewezen is, ondersteunt de Ambits Business Mentor hem/haar in het aanpakken van de mensgerelateerde problemen die opduiken tijdens de RPA-uitrol.

  De Business Mentor, die als bedrijfsleider veranderingen in organisaties heeft geleid en dus heel wat soortgelijke ervaringen heeft, kan het 'Hoofd Automatisering' hands-on leiderschapsadvies geven, met de nodige affiniteit van de technische kant van de job.

  Wilt u meer weten over de waarde van Business Mentoring voor de ondersteuning van uw nieuw aangestelde 'Hoofd Automatisering'? Contacteer ons.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.