Connecterend en dienend leiderschap: de visie van Anthony Duffeleer

Connecterend en dienend leiderschap: de visie van Anthony Duffeleer

25 mei 2021
Gerrit Sarens
Gerrit Sarens
 • Anthony Duffeleer werd medio 2020 CEO van de Parijse tech scale-up Augment. Als je naar zijn track-record kijkt, is dit zonder twijfel een atypische stap in zijn carrière. Anthony is allesbehalve de technische expert in dit domein.

  Daarenboven moest er op korte tijd een grote strategische ommezwaai gerealiseerd worden om het bedrijf boven water te houden.

  Hoe pak je dit aan als leider, wetende dat de onderneming door woelig water gaat?

 • Hoe werkt het bedrijf en wie zijn de mensen?

 • Anthony gaat er prat op om tijd te nemen om het bedrijf en de mensen te leren kennen. Dit is wat we connecterend leiderschap noemen.

  Ondanks de urgentie van de strategische veranderingen, nam hij hier de tijd voor. Dit was voor hem noodzakelijk. “Reculer pour mieux sauter” zoals men in Parijs zou zeggen.

  Zijn gouden raad? Wees voorzicht met de snelheid waarmee je de zaken aanpakt en hanteer een ritme dat werkbaar is voor iedereen.

  1. Veel luisteren en veel rondkijken is de boodschap. Hoe functioneert het bedrijf? Wie zijn de mensen? Hoe werken de mensen?
  2. Daarna veel vragen en bevragen op een positieve en directe manier.
  3. Vermijd het woord ‘change’ en gooi niet meteen alles wat er bestaat in de vuilbak.
 • Waarvoor gebruik je de verzamelde informatie?

 • Al luisterend verzamel je veel informatie, maar wat doe je hier dan mee?

  • om 'people on point' te brengen, d.w.z. de juiste persoon op de juiste plaats te zetten
  • zodat mensen hun talenten kunnen detecteren, ontwikkelen en aanwenden
  • om op die manier de grootste compatibiliteit te bereiken
 • Hoe ziet Anthony zijn rol als leider?

 • Anthony heeft een zeer heldere invulling van het concept dienend leiderschap.

  • “Ik wil graag paraplu zijn”: we lopen samen door de regen, maar ik houd de paraplu vast. Dit betekent niet enkel wanneer het hard regent (lees: het slecht gaat), maar vooral rust brengen en de mensen comfort geven zodat ze in de juiste omstandigheden hun werk kunnen doen.
  • “Ik ben wel de eindverantwoordelijke, maar niet de enige beslissingsnemer”: iedereen moet beslissingen kunnen nemen, wetende dat er altijd een paraplu is die hen beschermt voor mogelijke regen. –
  • “I will use you, but use me as well”: als niet-expert CEO heeft hij de competenties van alle medewerkers nodig, maar ook omgekeerd staat hij als CEO steeds volledig ter hunne beschikking.

  We zijn het erover eens in ons gesprek dat een dienende leider die respectvol is, die moeilijke gesprekken kan voeren, die de dingen benoemt en die beslissingen argumenteert, geloofwaardigheid verkrijgt.

De uitdagingen van een manager

Managers

 • zijn niet of onvoldoende opgeleid in deze rol

  en

  • hebben geen zelfvertrouwen
  • weten niet hoe ze van collega tot baas moeten evolueren
  • moeten wennen aan hoe een leider delegeert en opvolgt
  • moeten de status van (technisch) expert loslaten
  • kunnen geen constructieve feedback geven of accepteren
  • voelen druk om te presteren als manager
  • hebben moeite met het opbouwen van relaties
  • willen door iedereen aardig gevonden worden of willen net de 'boze baas' zijn
  • spelen de held
  • ...
 • hebben het moeilijk

  en

  • blijven te veel betrokken bij de uitvoering
  • stellen moeilijk prioriteiten
  • kunnen niet delegeren
  • zijn bang voor conflictsituaties
  • kunnen niet loskoppelen van hun team
  • denken onvoldoende strategisch
  • kunnen zich niet verplaatsen in het management
  • missen duidelijke communicatievaardigheden
  • zijn niet zelfbewust
  • vermijden moeilijke gesprekken
  • missen politieke antennes
  • ...
 • kunnen meer

  en

  • moeten mentaal voorbereid zijn op hun rol als opvolger
  • moeten in staat zijn leiding te geven bij grote veranderingen
  • moeten leren emotioneel veerkrachtig en beheerst te zijn
  • moeten leren om snel belangrijke beslissingen te nemen zonder over alle informatie te beschikken
  • moeten overtuigend kunnen overkomen
  • moeten leren hoe ze hun eigen personal brand kunnen creëren
  • moeten leren het goede voorbeeld te geven
  • moeten op vertrouwen leiden, niet op angst
  • moeten meer empathie ontwikkelen
  • ...
Ambits Insights

Ambits Insights

Onze nieuwsbrief over leiderschapsontwikkeling door business mentoring.